Měření v energetice

E2S realizuje měření parametrů elektrických veličin v energetických sítích a zpracování analýzy naměřených dat:

  • analýza elektrických veličin v elektro instalacích a lokálních distribučních sítích ve smyslu platných norem a technických doporučení,
  • měření proudových zatížení elektrických zařízení s následným návrhem úpravy jistících prvků,
  • měření týdenního diagramu zatížení,
  • měření přechodových jevů elektrických zařízení za účelem odstranění opakujících se závad,
  • návrh způsobu ochrany elektrických zařízení,
  • analýza provozu zdrojů elektrické energie za účelem optimalizace kompenzace zdrojů,
  • analýzy parametrů kvality elektrické energie dodávané do (z) distribuční nebo lokální elektrizační soustavy.

 

Rozsah měření lze upřesnit na základě Vaší poptávky. Součástí měření je i analýza naměřených dat a zpracování protokolu o měření.

 

V případě požadavku zadavatele je možné zpracování dokumentace v jiných jazycích (angličtina, němčina, ruština, …).

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete se dozvědět více co pro Vás můžeme udělat anebo potřebujete jenom poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.