Projekční činnost

E 2 S poskytuje a realizuje projektovou dokumentaci profese elektro v následujících stupních:

 • studie možných variant případného řešení, stanovení rozsahu prací, průzkum a specifikace spolupráce s ostatními dotčenými profesemi,
 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – energetická bilance a popis navrženého řešení,
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP) - podklady pro podání žádosti na stavební úřad, je v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb,
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) - slouží jako podklad pro výběrová řízení,
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS) - prováděcí dokumentace pro vlastní realizaci stavby,
 • dokumentace skutečného provedení (DSPS) - zakreslení reálného stavu (včetně všech změn, k nimž došlo v průběhu stavby).

 

Projektová dokumentace je prováděna v profesních zaměřeních:

 • Silnoproudé rozvody
  • vnitřní silnoproudé rozovdy,
  • umělé, náhradní a nouzové osvětlení,
  • ochrana před bleskem (hromosvod, uzemnění),
  • venkovní rozvody nízkého napětí 0,4 kV,
  • transformační stanice 22/0,4 kV.
 • Náhradní zdroje elektrické energie
  • motorgenerátor (MG) stacionární, mobilní,
  • záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS)
  • stejnosměrné DC zdroje.
 • Slaboproudé rozvody
  • elektronické zabezpečovací systémy (EZS),
  • elektrická požární signalizace (EPS),
  • elektronická kontrola vstupu (EKV),
  • kamerové systémy (CCTV, MKDS),
  • systém místního i evakuačního rozhlasu (ER),
  • telefonní a datové rozvody (strukturovaná kabeláž - STR),
  • rozvody společné televizní antény (STA) a kabelové televize,
  • rozvody domácího telefonu (DT),
  • systém místního i evakuačního rozhlasu (ER),
  • systém jednotného času (JČ).
 • Měření a regulace
  • centrální řídící a monitorovací systém (BMS)
  • měření a regulace systému vzduchotechniky, klimatizace, topení, chlazení, zdravotechniky …

 

V případě požadavku zadavatele je možné zpracování dokumentace v jiných jazycích (angličtina, němčina, ruština, …).

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete se dozvědět více co pro Vás můžeme udělat anebo potřebujete jenom poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.