SLUŽBY

Projekční činnost

E2S poskytuje a realizuje projektovou dokumentaci profese elektro v následujících stupních:

 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP),
 • dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ),
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS),
 • dokumentace skutečného provedení (DSPS).

Více informací k této činnosti naleznete zde.

 

Konzultační a poradenská činnost

 E2S poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti:

 • energetiky a napájecích zdrojů,
 • elektrických pohonů a ECM,
 • technického posouzení stávajícího stavu,
 • technicko ekonomické optimalizace řešení.

Více informací k této činnosti naleznete zde.

 

Měření a zkoušení na elektrických zařízeních

 E2S realizuje měření elektrických zařízení (včetně laboratorního) v široké škále napájecího napětí a požadovaného výkonu. Součástí měření je i analýza naměřených dat a zpracování protokolu o měření.

 

Pro naše zákazníky provádíme měření elektrických a neelektrických veličin:

 • stejnosměrné a střídavé veličiny do 1000 V,
 • měření teploty, otáček a vibrací.

Více informací k této činnosti naleznete zde.

 

Měření v energetice

 E2S realizuje měření parametrů elektrických veličin v energetických sítích a zpracování analýzy naměřených dat:

 • analýzy parametrů kvality elektrické energie a měření týdenního diagramu zatížení,
 • měření přechodových jevů na elektrických zařízení,
 • analýza provozu zdrojů elektrické energie.

Více informací k této činnosti naleznete zde.

 

Návrh řídicích systémů

 E2S realizuje na základě požadavku zákazníka návrh řešení pro řízení širokého spektra systémů:

 • koncepční návrh HW i SW,
 • realizace HW i SW řešení,
 • montáž a servisní činnost.

Více informací k této činnosti naleznete zde.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete se dozvědět více co pro Vás můžeme udělat anebo potřebujete jenom poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.